latest Post

Showing posts with label Adsence. Show all posts
Showing posts with label Adsence. Show all posts

Vui như thế này đây

Mới đăng ký Google adsence  bên You tube chưa có gì cả , nghĩa là chưa chạy quãng cáo mặc dù đã có 10 video đăng từ rất lâu khoãng năm 2012 ...
Read More

Nếu bạn muốn đăng ký nhiều tài khoản AdSense

Cần một tài khoản AdSense khác? Tùy thuộc vào tình huống của bạn, có thể có một số giải pháp Nhà xuất bản chỉ được phép duy trì một tài khoả...
Read More

Cách đăng ký AdSense

Quy trình phê duyệt của AdSense bao gồm nhiều bước—chúng tôi thực hiện một số bước và một số bước bạn phải thực hiện. Nhấp vào từng bước bên...
Read More

Đảm bảo rằng các trang trên trang web của bạn đã sẵn sàng cho AdSense

Để thành công với AdSense, bạn cần các trang có nội dung độc đáo phù hợp với khách truy cập và cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Tr...
Read More

Đủ điều kiện để tham gia AdSense

Mặc dù chúng tôi không thể cho biết liệu trang web của bạn có đủ điều kiện hay không khi chưa xem xét đầy đủ đơn đăng ký của bạn, có một vài...
Read More