latest Post

Showing posts with label Bo-Go-Tieng-Viet. Show all posts
Showing posts with label Bo-Go-Tieng-Viet. Show all posts

Unikey 4.2 Gõ Tiếng Việt Trên Mọi Ứng Dụng

1. Unikey là gì ? - Unikey là 1 phần mềm Dùng để gõ tiếng việt có thể dùng trên tất cả mọi ứng dụng của window.   Như Soạn Thảo văn bản , gõ...
Read More