latest Post

Showing posts with label Làng nghề. Show all posts
Showing posts with label Làng nghề. Show all posts

Trà sen xứ Huế

(VNE) - N ghệ thuật ướp trà sen công phu và đòi hỏi sự tỉ mỉ, để lưu giữ mùi hương thơm ngào ngạt của hương đồng, gió nội. Sen gắn bó với ng...
Read More