latest Post

Những Ý Kiến của Barry Schwartz Về Báo Cáo Lỗi 404 Trong Google Search ConsoleNhững Ý Kiến của Barry Schwartz Về Báo Cáo Lỗi 404 Trong Google Search Console Liên Quan Đến /1000 URLs"

Barry Schwartz đã chia sẻ ý kiến về số lượng lạ thường của các khiếu nại xung quanh báo cáo lỗi 404 trong Google Search Console, đặc biệt là đối với các URL của bạn có /1000 được thêm vào cuối URL. Ông nhận thức được vấn đề này và khuyên chúng ta nên bỏ qua chúng, vì các liên kết dẫn đến các trang 404.


Barry đã thực hiện việc mô phỏng vấn đề này trên trang web của mình. Bạn có thể thấy rằng Google đang báo cáo lỗi 404 cho các URL không tồn tại trên trang web, và nhiều SEO và chủ sở hữu trang web đang đặt câu hỏi về việc có gì đặc biệt với các URL có /1000.

John Mueller từ Google đã đưa ra phản hồi về vấn đề này, nói rằng "Không cần phải loại bỏ; có lẽ chỉ là spam ngẫu nhiên." Ông cũng đã trả lời trên LinkedIn, nói rằng "Bạn có thể bỏ qua chúng. Lỗi 404 là hoàn toàn chấp nhận được." Google đã nhiều lần khẳng định rằng lỗi 404 là chấp nhận được và các liên kết trỏ đến trang 404 không có tác động gì đặc biệt đối với SEO.

Các phàn nàn về vấn đề này đã xuất hiện không chỉ trong phần bình luận mà còn trên các nền tảng khác nhau như Reddit, LinkedIn và một số diễn đàn khác.

Khi kiểm tra một số trang chuyển hướng đến các URL /1000 của tôi mà báo lỗi 404, tôi phát hiện rằng chúng chủ yếu là các trang chuyển hướng dẫn đến nội dung không phù hợp, bao gồm cả trang web chứa nội dung khiêu dâm và độc hại.

Bạn đã gặp phải tình trạng tương tự không?

About Bảo Phúc Automatic Gates & Doors

Bảo Phúc Automatic Gates & Doors
Recommended Posts × +

0 Comments:

Post a Comment