latest Post

[Share Plugin WordPress] Social Login WordPress Plugin - AccessPress Social Login Pro V2.0.4 Mới Nhất

AccessPress Social Login Pro là plugin WordPress hoàn hảo cho phép người dùng đăng ký/đăng nhập vào trang web của bạn bằng một trong những tài khoản mạng xã hội yêu thích của họ.
Là admin trang web, bạn có thể dễ dàng định cấu hình các tài khoản mạng xã hội bật/tắt đăng nhập, lựa chọn khu vực nào của trang web social login sẽ được hiển thị (đăng nhập, đăng ký, nhận xét, thanh toán) và tùy biến cấu hình khác nhau bao gồm cấu hình văn bản/chuỗi. Ngoài ra, bạn có thể chọn các nút button/biểu tượng icon mạng xã hội từ 17 mẫu được thiết kế đẹp mắt để phù hợp với trang web của bạn.

Tính năng của Plugin AccessPress Social Login Pro

 • Đăng nhập với 12 mạng xã hội phổ biến nhất.
 • Cấu hình từng tài khoản xã hội bằng cách thiết lập một vài chi tiết ủy quyền.
 • Cấu hình bật/tắt tài khoản mạng xã hội nào trong khu vực đăng nhập.
 • Cấu hình khu vực nào của trang web social login sẽ được hiển thị (ví dụ: Đăng ký, đăng nhập, bình luận, thanh toán)
 • Lựa chọn từ 17 loại nút/biểu tượng đăng nhập mạng xã hội được thiết kế đẹp mắt.
 • Tùy chọn cấu hình thứ tự của các nút đăng nhập mạng xã hội.
 • Sử dụng shortcode ở bất cứ đâu trong bài đăng/trang để hiển thị đăng nhập mạng xã hội.
 • Sử dụng widget để hiển thị đăng nhập mạng xã hội.Tùy chọn để bật/tắt đăng nhập mạng xã hội.
 • Đăng ký/Đăng nhập chỉ bằng một lần nhấp click.
 • Mức độ tùy chỉnh/cấu hình cao - quản trị viên (admin) có thể thay đổi các thuộc tính tiêu đề cho các biểu tượng mạng xã hội, văn bản, chuỗi khác, v.v.
 • Tích hợp gửi chi tiết đăng nhập vào email người dùng.
 • Tích hợp với người dùng wordpress.
 • Làm việc với buddypress.
 • Hoạt động với Woocommerce.
 • Giao diện quản trị trang web đẹp và dễ sử dụng cho quản trị viên trang web để quản lý, cấu hình plugin.
 • Trang bị sẵn bản dịch.

Link Tải Miễn Phí Social Login WordPress Plugin - AccessPress Social Login Pro

Changelog Social Login WordPress Plugin - AccessPress Social Login Pro

Đọc thêm chi tiết

Source: CreateYourSites.blogspot.com
Chúc các bạn thành công!

About Bảo Phúc Automatic Gates & Doors

Bảo Phúc Automatic Gates & Doors
Recommended Posts × +

0 Comments:

Post a Comment