latest Post

[Share Plugin WordPress] All in One Support Button + Callback Request (WhatsApp, Messenger, Telegram, LiveChat and more) V1.8.1 Mới Nhất

All in One Support Button là plugin WordPress giúp hiển thị nút liên hệ trên mọi page của trang web của bạn và cung cấp nhiều phương thức liên hệ như bạn muốn.
Bạn có thể chọn cách liên lạc nào sẽ được hiển thị trên các phiên bản máy tính và thiết bị di động của trang web của bạn. Đồng thời, bạn có thể đặt một liên kết (link) cho phiên bản máy tính và một link liên kết khác cho thiết bị di động.
Facebook Customer Chat, WhatsApp, Tawk.to live chat, Intercom, Zendesk chat, Call Me Back, Crisp, VK chat, Skype, Slack, Viber, Telegram, Email, Smartsupp, LiveChat, LiveHelper Chat và nhiều kênh mạng xã hội khác tích hợp trong một nút.

Tính năng của Plugin All in One Support Button + Callback Request. WhatsApp, Messenger, Telegram, LiveChat and more ...

 • Button customization - tùy chỉnh vị trí nút, màu sắc, kích thước, biểu tượng, nhãn. Tất cả các cài đặt có thể được đặt riêng cho phiên bản của thiết bị di động và máy tính để bàn
 • Menu customization - tùy chỉnh kích thước menu, nền menu, kiểu biểu tượng menu, màu văn bản, v.v ... Tất cả các cài đặt có thể được đặt riêng cho phiên bản máy tính và thiết bị di động
 • Menu items - chọn các mục bạn muốn, thêm / chỉnh sửa / xóa các mục menu
 • Menu items visibility - chọn riêng các mục sẽ được hiển thị trên máy tính và thiết bị di động
 • Custom javascript handler - bạn có thể viết trình xử lý mục JavaScript tùy chỉnh để tích hợp tiện ích với các tiện ích trò chuyện trực tiếp, chạy mã Google Analytics, v.v.
 • Live chat integrations - bạn có thể sử dụng chức năng này để tích hợp với một hoặc một vài cuộc trò chuyện trực tiếp như Facebook, Tawk.to, Zendesk, Zalo, v.v. (vui lòng xem danh sách đầy đủ bên dưới)
 • Customize prompt messages - thêm / chỉnh sửa / xóa thông điệp nhắc nhở
 • Callback request - khách hàng có thể dễ dàng yêu cầu gọi lại vào số điện thoại của mình
 • Email - khi khách truy cập yêu cầu gọi lại, bạn sẽ nhận được email thông báo
 • Twilio integration - bạn có thể sử dụng tích hợp Twilio để nhận SMS khi khách truy cập yêu cầu gọi lại
 • Telegram chatbot - bạn có thể tạo và tích hợp chatbot Telegram để nhận tin nhắn Telegram khi khách truy cập yêu cầu gọi lại
 • Onesignal integration - bạn có thể sử dụng tích hợp Onesignal để nhận Thông báo đẩy web khi khách truy cập yêu cầu gọi lại
 • Callback requests in admin panel - bạn có thể quản lý tất cả các yêu cầu gọi lại trong bảng quản trị
 • Google reCaptcha V3 integration - ngăn bot gửi yêu cầu gọi lại thông qua Google reCaptcha V3
 • Countdown timer - hiển thị đồng hồ đếm ngược khi khách hàng yêu cầu gọi lại
 • Theme color - tùy chỉnh màu nút
 • Hashtag commands - bạn có thể sử dụng liên kết đơn giản với hashtag href để gửi một số lệnh (mở menu, đóng menu, mở lại cuộc gọi bật lên, v.v.) đến widget.
 • Shortcodes - bạn có thể sử dụng shortcodes trên bất kỳ trang nào trên trang web của mình để hiển thị các nút liên hệ
 • Export/import settings - bạn có thể dễ dàng xuất tất cả dữ liệu plugin sang file. Công cụ này cho phép bạn chuyển sang phiên bản mới hơn mà không mất dữ liệu.

Link Tải Miễn Phí All in One Support Button + Callback Request. WhatsApp, Messenger, Telegram, LiveChat and more ...

Changelog All in One Support Button + Callback Request. WhatsApp, Messenger, Telegram, LiveChat and more ...

Đọc thêm chi tiết

Source: CreateYourSites.blogspot.com
Chúc các bạn thành công!

About Bảo Phúc Automatic Gates & Doors

Bảo Phúc Automatic Gates & Doors
Recommended Posts × +

0 Comments:

Post a Comment