latest Post

[Share Plugin WordPress] AtoZ SEO Tools - Search Engine Optimization Tools V2.8 Mới Nhất

AtoZ SEO Tools là một công cụ tổng hợp rất nhiều tools SEO hữu ích. Hiện tại nó có hơn 50 SEO công cụ giúp theo dõi các vấn đề SEO của bạn và giúp cải thiện khả năng hiển thị của trang web trong các công cụ tìm kiếm. Nó cũng giúp tối ưu hóa nội dung web bằng cách phân tích nội dung cho các từ khóa, liên kết on-sites và các tham số SEO khác.

Tính năng của Plugin AtoZ SEO Tools - Search Engine Optimization Tools

 • Hệ thống quản lý người dùng
 • Tích hợp hệ thống xác thực đăng nhập(Twitter, Facebook và Google)
 • Hoàn toàn có thể dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào
 • Theo dõi lưu lượng truy cập và truy vấn đầu vào
 • Đường dẫn URLs thân thiện hoàn toàn với SEO
 • Hệ thống bảo vệ Captcha cho các công cụ SEO
 • Tích hợp quảng cáo một lần nhấp click
 • Bảng điều khiển quản trị admin mạnh mẽ
 • Chế độ bảo trì dễ dàng
 • Hỗ trợ Google analytics
 • Thiết kế tương thích với mọi thiết bị
 • Trình tạo sơ đồ trang web (Sitemap) sẵn có
 • Thư nâng cao để kích hoạt tài khoản, đặt lại mật khẩu, v.v.
 • Hỗ trợ cả SMTP lẫn Native PHP mail
 • Trang Liên hệ cho người dùng dễ dàng tương tác, liên hệ với bạn
 • Tạo trang tùy chỉnh không giới hạn
 • Hỗ trợ Add-ons
 • Hỗ trợ tùy chỉnh Theme
 • Hai Theme đơn giản tích hợp trong gói!
 • Bảng cài đặt sẵn có

Danh sách các công cụ SEO:

 • Article Rewriter
 • Plagiarism Checker
 • Backlink Maker
 • Meta Tag Generator
 • Meta Tags Analyzer
 • Keyword Position Checker
 • Robots.txt Generator
 • XML Sitemap Generator
 • Backlink Checker
 • Alexa Rank Checker
 • Word Counter
 • Online Ping Website Tool
 • Link Analyzer
 • Google Pagespeed Insights Checker
 • My IP Address
 • Keyword Density Checker
 • Google Malware Checker
 • Domain Age Checker
 • Whois Checker
 • Domain into IP
 • URL Rewriting Tool
 • www Redirect Checker
 • Mozrank Checker
 • URL Encoder / Decoder
 • Bulk GEO IP Locator (Free Addon)
 • Color Picker Tool (Free Addon)
 • Server Status Checker
 • Webpage Screen Resolution Simulator
 • Page Size Checker
 • Reverse IP Domain Checker
 • Blacklist Lookup
 • Suspicious Domain Checker
 • Link Price Calculator
 • *Website Screenshot Generator
 • Domain Hosting Checker
 • Get Source Code of Webpage
 • Google Index Checker
 • Website Links Count Checker
 • Class C Ip Checker
 • Online Md5 Generator
 • Page Speed Checker
 • Code to Text Ratio Checker
 • Find DNS records
 • What is my Browser
 • Email Privacy
 • Google Cache Checker
 • Broken Links Finder
 • Search Engine Spider Simulator
 • Keywords Suggestion Tool
 • Domain Authority Checker
 • Page Authority Checker
 • RGB to Hex (Free Addon)
 • Htaccess Redirect Generator (Free Addon)

Link Tải Miễn Phí AtoZ SEO Tools - Search Engine Optimization Tools

Changelog AtoZ SEO Tools - Search Engine Optimization Tools

Đọc thêm chi tiết

Source: CreateYourSites.blogspot.com
Chúc các bạn thành công!

About Bảo Phúc Automatic Gates & Doors

Bảo Phúc Automatic Gates & Doors
Recommended Posts × +

0 Comments:

Post a Comment